Råde Kommune vedtok i møte 22/11-2018 revidert hovedplan for vann og avløp. Dette innebærer bl.a. at det er bevilget penger til en hovedledning fra Huseby på Oven til Tasken-området, hvor det blir anlagt en hovedpumpestasjon for fritidsbebyggelsen på Tasken og Helgerød. Kommunen legger dermed til rette for at hytteområdene Søndre og Nordre Tasken samt Helgerød kan gå sammen om utbygging av sine egne VA-anlegg.

Den vedtatte hovedplanen kan du lese HER