Info vedr varmekabler fra Pipelife - tips om bruk av varmekablene

Det er benyttet 3 typer Isoterm rør på dette prosjektet. Det er rørlengden som avgjør type rør/kabel.

Hvilken lengde på varmekabel som er benyttet på de enkelte hyttene får du oppgitt ved å sende epost til din områdekontakt på epost:

Søndre Tasken v/Eirik Furulund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nordre Tasken v/Tore Skoglund - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Helgerød v/Kjell Flatner - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lengder inntil 15m benyttes Isoterm T2000 som er selvbegrensende. Denne er det kun vanlig av og på bryter.

Lengder fra 15-75 benyttes Isoterm T75 og lengder over 70m benyttes T300. På disse anbefales det å montere inne Easyreg bryter ( 1 til vann og en til pumpeledning). Denne styrer strømforbruk etter temperaturen i bakken. Estimert strømforbruk med Easyreg er 4-5 w/m/rør avhengig av ute temperaturen.

Det kan også benyttes en enklere bryter som har to trinn. Ett trinn for tining med fulleffekt og ett trinn for drift. Men da står det strøm på hele tiden. Tineleddet skal kun stå på max.1time (ca17w/m pr rør, 34w til sammen for 2 rør) driftsleddet bli forbruke ca. 8w/m dvs 16w/m for 2 rør.


NB! Varmekabel til spillvannpumpeledning er avsluttet ved pumpekummen og det må legges strømkabel via trekkerøret fra hytta til pumpekum og koble denne til varmekabelen på røret. Bryteren settes inne i hytta i helst i sikringsskapet. Fra Bryteren skal det legges kabel til føler som skal føle temperatur i bakken ute.

Pipelife produktkatalog Isoterm rør

Pipelife produktkatalog  easyreg