(Oppdatert 16/5-2020)

√ Mai 2018: Kurefjorden utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA) stiftet 

√ Oktober 2018: Råde Kommune vedtar revidert hovedplan vann- og avløp

√ April 2019: Multiconsult AS prosjekterer infrastrukturen for Råde kommune

√ Mai/juni 2019: Prosjektering og anbudsinnhenting (KUL)

√ Juni 2019: Infomøte (KUL)

√ August 2019: Årsmøte/generalforsamling (KUL)

√ April 2020: Råde Kommune sender byggesøknad på ledningen Saltnes - Tasken

Mai 2020: Ringledningen behandles for 2. gang i SAFU (Råde Kommune)

Mai 2020: Anbudsinnbydelse legges ut på Doffin (Råde Kommune)

Juni 2020: Valg av entreprenør og kontraktsinngåelse med medlemmene (KUL)

Sommer 2020: Innsending av byggesøknad og søknad om igangsettingstillatelse (IG) (KUL)

Høst 2020: Planlagt igangsetting av rørtrase mellom Saltnes og Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Høst 2020: Planlagt igangsetting av arbeidene med anleggene på Tasken (KUL)

Sommer 2021: Planlagt ferdigstillelse av pumpestasjon på Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Sommer 2021: Planlagt ferdigstillelse av anlegget på Tasken (KUL)

Sommer 2021: Planlagt igangsetting av anlegget (Råde Kommune og KUL)