Mai 2018: Kurefjorden utbyggingslag SA (KUL) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (KVA) stiftet 

Oktober 2018: Råde Kommune vedtar revidert hovedplan vann- og avløp

April 2019: Multiconsult AS prosjekterer infrastrukturen for Råde kommune

Sommer 2019: Anbudsinnbydelse legges ut på Doffin (Råde Kommune) (forsinket, ikke lagt ut pr 12/11)

Mai/juni 2019: Prosjektering og anbudsinnhenting (KUL)

Juni 2019: Infomøte (KUL)

August 2019: Årsmøte/generalforsamling (KUL)

November 2019: Samfunnsutvalget skal vedta å bygge ringledningen (Råde Kommune)

Høst/vinter 2019: Valg av entreprenør og kontraktsinngåelse med medlemmene (KUL)

Høst/vinter 2019: Innsending av byggesøknad og søknad om igangsettingstillatelse (IG) (KUL)

Vinter 2019/2020: Planlagt igangsetting av rørtrase mellom Husebystranda og Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Vår 2020: Planlagt igangsetting av arbeidene med anleggene på Tasken (KUL)

Vår 2021: Planlagt ferdigstillelse av pumpestasjon på Tasken/Helgerød (Råde Kommune)

Vår/sommer 2021: Planlagt ferdigstillelse av anlegget på Tasken (KUL)

Sommer 2021: Planlagt igangsetting av anlegget (Råde Kommune og KUL)