Søndre Tasken er hytteområdet lengst inn i Kurefjorden og består totalt av 60 eiendommer/fritidsboliger. Området har egen hjemmeside på www.tasken.no