Kurefjorden Utbyggingslag SA (org nr 921079087) og Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA (org nr 921078501) ble stiftet 19. mai 2018 med formål å bygge og drifte et vann- og avløpsanlegg lokalt på hyttefeltene Søndre- og Nordre Tasken, av og for hytteeierne. I ettertid har også styret i Helgerød Vel meldt sin interesse for planene.

Selskapene er organisert som Samvirker, dette for å sikre at medlemmene får full mva-refusjon på hele anleggsbidraget. Det fordrer bl.a. at utbyggingsselskapet bygger og eier anlegget helt frem til hyttevegg, at selskapet ikke har driftsinntekter eller driver næring, og at anlegget overdras til et på forhånd bestemt driftselskap, i dette tilfelle vårt eget Samvirkeselskap.

Vedtektene er kvalitetsikret av Jørn Weel i firmaet Directa AS i Skjeberg, et firma med bred erfaring med denne type organisasjonsform. Directa AS er engasjert som regnskapsfører. Vedtektene til KUL finner du HER og for KVA HER

Styret i utbyggingslaget består av:

Øyvind Nordli - leder (Søndre Tasken)
Leif Nybø - styremedlem (Søndre Tasken)
Tore Skoglund - styremedlem (Nordre Tasken)
Espen Pollen - styremedlem (Helgerød)

Styret i driftsselskapet består av:

Øyvind Nordli - leder (Søndre Tasken)
Tore Skoglund - styremedlem (Nordre Tasken)
Eirik Furulund - styremedlem (Søndre Tasken)
Kjell Flatner - styremedlem (Helgerød)

Go to top