Hytteområdet Nordre Tasken ligger lengst øst i Kurefjorden, og består av 27 fritidsboliger.