(Oppdatert 10/10-22)

Grimsrud startet med riggplassen i uke 40, og vil starte med grøftearbeidene i uke 41.

Grøftearbeidene starter på Helgerød, deretter Nordre og så Søndre. Graving over jorder avventes pga mye nedbør. Fremdriftsplanen ligger i saken her, slik at man kan følge med.

Veiene vil i perioder være ufremkommelige, men dette vil bli varslet i god tid. Bommene vil også bli stående åpne på dagtid ukedager. Vi må påregne å måtte parkere et stykke fra hyttene når veiene er stengt.
Merk at periodene som er nevnt i planen kun indikerer når arbeidet skal foregå, og er ikke varsel om at veien/området er stengt.

Ny ferdigdato er satt til 31/10-22. Det er avholdt ferdigbefaring på 2 av 3 områder, og det gjenstår nå kun finpussing på Søndre Tasken og tilbakesetting av noen grensemerker. Hele anlegget skal da være ferdig, og hytteeierne kan begynne å koble seg til stikkledninger, varmekabler osv. Vannmåler kan ikke monteres før anlegget er ferdigmeldt og ferdigattest foreligger.