Kommunen har nå sendt inn søknad om tillatelse til å bygge VA-ledningen, den såkalte Ringledningen, som skal gå fra Rygge Flyplass til Tasken. Prosjektet ledes av Cowi AS. Går dette som planlagt kan byggingen starte neste sommer, med ferdigstillelse vår 2023. Nå pleier ikke alt å gå som planlagt, men litt optimistisk er det lov å være.