Oppdatert fremdriftsplan er nå lagt ut under menyen FREMDRIFT.