Sakset fra et brev Råde kommune nylig har sendt: "Statsforvalteren har uttalt at det kan være påregnelig med et tilbygg for bad på ca. 5 m2 ved innlegging av vann og kloakk i hytter i 100-metersbeltet. Dette er imidlertid kun et utgangspunkt ved vurdering av dispensasjonssøknader og hver dispensasjonssøknad må vurderes spesifikt".