Artikkel revidert 24/9:

Som vedtatt på siste årsmøte deles anleggsbidraget opp i 4 deler, hvorav de første 3 er på kr 50.000,-. Vårt regnskapsfirma Directa AS vil sende ut fakturaer, de første 2 sendes samlet med forskjellige forfallsdatoer. Det er svært viktig at forfallsdato overholdes, da disse pengene er vår garanti overfor entreprenøren for kommende "etappe". Forfall vil være 15/10 og 15/11. Neste forfall forventes å være 15/1-22.

Fakturaene sendes ut pr epost i uke 39, de fleste vil få den rett i nettbanken. Skulle noen mot formodning ikke motta faktura bes de kontakte Lene Wold på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Andre spørsmål rettes til oss i styret.