Som nevnt tidligere er vår garanti overfor entreprenør at vi "har penger på bok" foran hvert delprosjekt. Grimsrud vant anbudskonkurransen på sjøledningen, og har dermed førstehånds informasjon om gjennomføring og ferdigstillelse av denne delen av anlegget. De har varslet oss om at oppstart på kommunens del blir i løpet av oktober, og at anleggstiden for vårt og deres prosjekt blir omtrent likt. 

I hht kontrakten vi har inngått med Grimsrud skal fremdriften i vårt prosjekt følge kommunens, og vi har derfor bedt om utsatt oppstart av vårt prosjekt en måneds tid. Pga betalingstid etc. må vi likevel ligge i forkant slik at vi ikke forsinker anlegget, så utfaktureringen må nødvendigvis skje noen uker før vi må fremvise "beholdningen".