Tilbakemeldingene etter befaringene er svært positive fra både hytteeiere og entreprenør. Dette lover godt for samarbeidet i byggeperioden. Det er noen få eiendommer som har utsatt befaringen til over sommeren.

Grimsrud starter som planlagt riggingen på riggplassene i slutten av august, og planlegger anleggstart i september. Vi vil ha byggemøter med entreprenøren hver 3. uke i anleggsfasen, de første er avholdt, og kommer tilbake til hvordan vi tenker oss informasjonsflyten.

Den første fakturaen (Kr. 50.0000,-) blir etter planen sendt ut i slutten av august, den neste i slutten av september. 

Ønsker alle en riktig god sommer!