Anne Lena fra Kystmiljø/Leif Grimsrud AS er godt i gang med befaringene, og har allerede begynt på Søndre Tasken. De det ikke passer for tas i august. Rapportene melder om stor enighet og hyggelige befaringer. Dette lover bra!