Vår søknad om dispensasjon ble denne uken innvilget, og med det er det klart for igangsetting.

Kommunens prosjekt er delt i 2, vann og avløp som en delvis sjøledning mellom Hestevold og Helgerød og en ny vannledning mellom E6 ved flyplassen via Helgerød til Hestevold, kalt "ringledningen". Sjøledningen, altså avløpsdelen, er ferdig prosjektert og godkjent, og anbud er nå lagt ut offentlig på Mercell, mer enn 1 år på overtid. Ringledningen er under prosjektering, og traseen er valgt. Vi har liten tro på at dette er ferdig før sommeren 2022.

Mer om dette på årsmøtet.