Det er nå bestemt at det blir tillatt å koble til vann og avløp på 1 eksisterende eller nytt anneks innenfor en og samme eiendom. 

Alle arbeider med slik ekstra tilkobling betales i sin helhet av medlemmet, og ansvar, vedlikehold og drift av stikkledningene er medlemmets ansvar.

Det forutsettes at anlegget som tilkobles tilfredsstiller Råde Kommunes krav til vann og avløp, og at anlegget er godkjent av kommunen under samme abonnement som hovedanlegget på eiendommen. Iflg Råde Kommune skal det ikke være nødvendig med eget sanitærabonnement for anneks, forutsatt at det er meldt inn og går på samme vannmåler som hovedabonnement.