Etter vedtak på årsmøtet i 2020 er det inngått avtale med Viken Fiber om leveranse av bredbånds- og lineære TV-tjenester. Tilkoblingen inngår i den enkeltes anleggsbidrag, det eneste som kommer i tillegg er montering av modem og evt. innvendige arbeider, avtalt til Kr. 1.900,- pr abonnement. Det forutsettes at rør er lagt helt til hyttevegg, og tilbudet gjelder kun til de som er tilknyttet KVA,  i 1 år etter at anlegget er satt i drift. Etter dette gjelder Viken Fibers vanlige priser for tilknytning etc.

Medlemmene står fritt til å benytte seg av tilbudet.

Du kan lese mer om Viken Fiber og Altibox her.