08.01.2021

Til medlemmene!

Vi håper alle har hatt en fin jul og en hyggelig nyttårsfeiring, til tross for omstendighetene. Nå er det bare å se fremover, til byggeperioden og deretter til dagen vi kan «skru på kranen».

I første omgang vil entreprenøren, Leif Grimsrud AS, sende ut nabovarsel til de som ikke har inngått avtale om deltakelse i KUL, samt noen grunneiere på tilstøtende eiendommer. Dette vil skje ca midten av januar, og 14 dager etter dette sendes byggesøknaden inn til Råde Kommune. I mellomtiden tas det kontakt med grunneierne for gjennomgang av hovedtrasé og kvalitetssikring av denne. Det avholdes også fortløpende møter med Råde Kommune. Dette betyr at alle medlemmer som har inngått avtale om deltakelse ikke vil motta nabovarsel eller høre noe fra entreprenøren i første omgang.

Avhengig av hvordan vinteren blir, men planlagt rundt påsketider, kontaktes hvert enkelt medlem for å detaljplanlegge trasé og pumpeplassering. Det satses på å gjennomføre dette med ca 8-10 enheter pr dag. Entreprenøren har fått oversendt medlemslisten, slik at de kan kontakte dere direkte.

Vi forventer ikke behov for å kalle inn kapital fra medlemmene før tidligst rundt oppstart, men dette må vi få komme tilbake til. Som tidligere varslet har vi beregnet kostnaden til et sted mellom 180’ og 200’ pr enhet inkl. fiber, nøyaktig beløp må vi komme tilbake til når vi ser hvor mange enheter som til slutt kobler seg på. Men slik det ser ut nå, med alle mulige forbehold, skal vi klare å komme under 200’. Vår garanti overfor entreprenøren er «penger i banken», derfor må vi sørge for innbetalinger fra medlemmene litt i forkant av forfall på de enkelte delfakturaene fra Grimsrud. Hvor ofte og hvor mye blir evt. et tema på årsmøtet.

Går alt som det skal, forventes byggestart i mai i år. Vi planlegger et medlems/årsmøte i forbindelse med oppstart, i mellomtiden er det bare å kontakte oss pr epost hvis dere lurer på noe.

Med vennlig hilsen
Kurefjorden Utbyggingslag SA

Styret