Vi har kontaktet VikenFiber i forbindelse med et evt. fibernett, da denne leverandøren allerede er godt etablert i området. Råde Kommune vil legge trekkerør i sin trase til Tasken, som vi/vår leverandør kan benytte. Styret har bestemt seg for at Kurefjorden VA kun skal befatte seg med VA, og må dermed innhente anbud fra anerkjente leverandører som kan legge/trekke fiber i vår trase og frem til hver enkelt bolig. Disse vil så kontakte hver enkelt med et tilbud om tilknytning, samt inngå avtale om abonnement.

Vi kommer til å be om tillatelse til å formidle våre medlemmers epost-adresse til disse leverandørene, slik at de kan få en oversikt over hvor mange som er interessert i bredbånd. 

Det er tidligere kommunisert en lav tilkoblingsavgift (ca 2.500,-), dette forutsetter at vi selv betaler for legging av rør, trekking av fiber osv. Overlater vi dette til leverandøren vil denne avgiften nødvendigvis bli høyere.