Endelig er grunneieravtalene på plass, og vi kan konsentrere oss om årsmøtet, hvor valg av entreprenør, prisen hver av oss skal betale, bredbånd/fiber etc. vil være hovedfokus. 
Vi rundet nylig 100 betalende medlemmer,  og sammen med de fastboende og en del fremtidige fritidsboliger blir vi rundt 120 deltakere totalt i prosjektet. Dette betyr at det kun er et fåtall eiendommer som ikke skal være med (6 på Søndre, 2 på Nordre og 2 på Helgerød).

Den berømte "ringledningen" gikk i gjennom i både SAFU og formannskapet 28. mai, nå venter kommunestyret 11. juni. Som tidligere nevnt vil ikke denne bety noe for vår utbygging, men den vil når den er ferdig sikre hele Råde en stabil vannforsyning.

Råde Kommune venter at anbudet på vår ledning, fra Saltnes til Helgerød/Tasken, vil bli lagt ut rett over sommeren. Får vi sendt inn vår søknad samtidig kan vi håpe på byggestart samtidig med kommunen, i løpet av høsten 2020. Det skal holde hardt at det er vann i våre kraner før sommeren 2021, men det skal ikke gå lange tiden etter ferien.

Årsmøtet er nevnt, det vil bli annonsert om få uker, men vi håper å få det til i starten av juli, hvis det åpnes for å kunne samle flere enn 50 personer. På årsmøtet vil kun medlemmer som har betalt slippe til, og når entreprenør er valgt og bindende avtaler med medlemmene er inngått vil vi ikke lenger sende ut informasjon til ikke-medlemmer.