(Oppdatert 16/5-2020)

Mange har sikkert fått med seg at et par partier i Råde Kommune har fremmet forslag om å fremskynde utbyggingen av den såkalte "Ringledningen", på bekostning av det mye omtalte vanntårnet i Saltnes. Dette har medført at både utbyggere og teknisk avd. i kommunen er satt litt sjakk matt i forhold til fremdriften i våre planer.
 
Kort fortalt dreier det seg om at vannledningen som er vedtatt bygget fra Saltnes til Tasken er foreslått videreført helt opp til E6, der hovedvannforsyningen gjennom "Østfold" går. Avløpsledningen vil nok også bli lagt i samme trase. Hvis ringledningen blir bygget må dimensjonen på "vår" ledning til Saltnes økes til 355mm, derfor har man ventet litt med å legge ut traseen på anbud. I tillegg diskuterer politikerne nå hvor traseen for videreføring opp til E6 skal gå, og hvor mange tilkoblinger det skal være.
 
Det er viktig at våre medlemmer er klar over følgende:
- Vann- og avløpsledningen fra Saltnes til Tasken er vedtatt, og skal bygges, ref. siste vedtak i Formannskapet i desember 2019
- "Vårt" tilkoblingspunkt er og blir på Helgerød
- Iflg kommuneingeniørene vil søknader og anbudspapirer legges ut på vårparten, med beregnet oppstart høst 2020, først på Akerskogen, deretter på Oven/Tasken. Planlagt ferdigstillelse blir vår/sommer 2021
 
Når det gjelder vårt prosjekt, planlegger vi nå årsmøtet avholdt digitalt i løpet av juni, hvor styret vil fremlegge sin innstilling til valg av entreprenør, en fast pris samt oversikt over interesserte bredbåndsleverandører/priser. I dette møtet vil det også bli fremlagt en individuell avtale som hvert enkelt medlem må underskrive på, hvor man forplikter seg til å være med på utbyggingen med tilhørende betalingsplan. Håpet er at kommunen har sendt inn sin søknad før vårt årsmøte slik at vi kan starte vår prosess umiddelbart etter at entreprenør er kontrahert.
 
Vi er i havn med 1 av 3 grunneieravtaler og har en god dialog med de 2 andre, og regner ikke med at disse vil stå i veien for utbyggingen vår.
 
Spørsmål kan rettes til deres lokale styrerepresentant, eller direkte til styret.