I en sak som heter "Fremdrift og prioriteringsrekkefølge for Hovedplan for VA 2019-2029" skal Samfunnsutvalget i Råde Kommune i møte 21/11 komme frem til om de vil vedta et av Rådmannens forslag, som er som følger:

Vurdering / konklusjon: Slik rådmannen ser det, er det fire ulike tiltak som kan prioriteres:

1. Ingen endring av planlagte tiltak i gjeldene Hovedplan for VA 2019 – 2029. Dvs vannbasseng i Saltnes etableres i 2021. Ringledning fra Saltnes til Tasken og videre til Movars ledning ved E6 etableres i 2029 eller senere.

2. Vannbasseng i Saltnes etableres i 2021. Ringledning fra Saltnes til Tasken og videre til Movars ledning ved E6 etableres i 2022.

3. Ingen etablering av vannbasseng i Saltnes. Ringledning fra Saltnes til Tasken og videre til Movars ledning ved E6 etableres i 2022.

4. Ringledning fra Saltnes til Tasken og videre til Movars ledning ved E6 etableres i 2022. Vannbasseng i Saltnes etableres i 2029 eller senere.

Rådmannen anbefaler at kommunen velger alternativ 4. Merkostnad på kr. 42 mill. (eks.mva) tas inn i investeringsbudsjettet for 2020.   

Administrasjonen påpeker at man uansett vedtak vil fortsette arbeidet med å etablere den allerede vedtatte ledningen fra Saltnes til Tasken i løpet av 2020/2021, som en del av ringledningen. Blir denne vedtatt bygget, vil den, som det står i forslaget, ferdigstilles i 2022. Vårt tilkoblingspunkt forblir på Helgerød, og vi forventer ikke at ringledningen får noen konsekvenser for vår utbygging. 

Saken kan følges i saksinnsyn under saksnr. 18/1928.