Årsmøtet ba styret innhente reviderte tilbud fra entreprenørene med rene trykkavløp. Disse foreligger nå, uten at det har endret prisbildet vesentlig. Vi vil i løpet av kort tid sende ut en epost til alle medlemmer med oppdatert informasjon, også om fremdriften. Styret ønsker å ha på plass grunneieravtalene før man går videre med tilbyderne og en anbefaling til medlemmene. Vi forventer at disse er på plass innen rimelig tid.

Råde Kommune opplyser at de er litt forsinket, men forventer fortsatt oppstart i løpet av vinteren. De opplyser også at en evt. forlengelse av ledningen ikke vil få innvirkning på vårt tilkoblingspunkt.