Årsmøtet ble avholdt lørdag 24. august 2019 på Råde Ungdomsskole, hvor de fleste av de ca 100 medlemmene var tilstede. På møtet ble det fremlagt 3 alternative tilbud, med detaljerte prosjekttegninger med trasèvalg, stikkledninger osv. Medlemmene fikk sagt sine meninger, fikk svar på de fleste spørsmål rundt det tekniske fra VA Consult, og ga styret de nødvendige mandater på veien videre. Et av spørsmålene er hvor grensesnittet på leveransen til KUL går, dette forklarte regnskapsfører Jørn Weel ingående; selskapet leverer og skal eie anlegget helt frem til hyttevegg for å få momsfradrag for hele anlegget. Dette vil si at hytteeierne ikke behøver å utføre grunnarbeider på egen tomt utover å evt. bygge inn pumpestasjonen. Hytteeier kan selv velge hvor på hytta inn/utløpet skal være, dette inngår i anleggsbidraget.

Presentasjonen fra årsmøtet kan du se HER.