I hht vedtektene får medlemmene rett til å delta i VA-utbyggingen av området. Medlemmer i utbyggingslaget betaler en innmeldingskontingent på Kr. 2.000,- som bl.a. skal benyttes til prosjektering, kvalitetsikring og vurdering av anbud samt juridisk og teknisk bistand i forbindelse med inngåelse av avtaler. Antall medlemmer er nå oppe i over 90, og med dette er vi i stand til å gjennomføre prosjektet økonomisk.

Vi minner derfor om at innmeldingskontingenten på kr 2.000,- innbetales til konto 1506 24 46207 må innbetales for å delta i utbyggingen og på årsmøtet, hvor bl.a. størrelse på anleggsbidraget, basert på antall deltakere, blir fremlagt. Kontingenten avregnes mot det endelige anleggsbidraget, som skal dekke etablerings- og byggekostnader for VA-anlegget frem til hyttevegg, kommunal tilkoblingsavgift og andre nødvendige utgifter som er forbundet med foretakets virksomhet.

Husk å merke innbetalingen med navn og område. 

Årsmøtet er planlagt avholdt lørdag 24/8-2019, egen innkalling sendes de som har innbetalt kontingenten.