Vi hadde som mål å nå 50% tilslutning for å inngå avtale med entreprenør og søke IG (igangsettingstillatelse), og 70% for å kunne forhandle om en fast pris som var lav nok til at det ble interessant for alle å delta i første runde. Det er nå kun en håndfull (5-6) hytteeiere som ikke har meldt sin interesse for vann og avløp, og at vi allerede nå er i mål for å kunne gå videre med entreprenørene og få tilbudene vurdert av våre sakkyndige konsulenter er helt fantastisk, og viser at det er Kurefjorden VA hytteeierne vil satse på. 

3 solide og erfarne entreprenører har levert inn detaljerte prosjekttegninger og priser, og vi er i gang med de første forhandlingene. For mer infomasjon viser vi til det utsendte referatet fra årsmøtet.