Sammen med noen av grunneierne har Kurefjorden VA tatt initiativ til å forlenge dagens trasè slik at også de fastboende på og rundt Gammelsrød kan dra nytte av vår utbygging. Det er en forutsetning at dette ikke forsinker vår egen utbygging, men kan på sikt gjøre det rimeligere for oss både å bygge ut og å drifte anlegget.