Årsmøte i Kurefjorden Vann og avløpsselskap SA (KVA) avholdes lørdag 11. mai 2024 kl 14.

Møtet avholdes i Sparebank 1s lokaler i Moss, vav Rygge Storsenter.

Årsmøte i Kurefjorden Utbyggingslag SA (KUL) avholdes samtidig.

Innkalling vil bli sendt på epost til medlemmene i hht vedtektene.

Vi minner om fristen for innsending av forslag til årsmøtet, som er 2 uker før møtet.