KVAs stikkledninger er utstyrt med Pipelife isolerte rør med varmekabler, og alle hytter som er tilkoblet har montert Isoterm styring. Det er veldig viktig at man ikke skrur av varmekablene om vinteren, spesielt ikke når det er så ekstremt kaldt som det har vært nå. Selv om snøen isolerer noe, er faren for frost stor når det kryper ned mot 25 kuldegrader.

Easyreg T75 og T300 har føler som begrenser strømforbruket når det ikke er fare for frost, mens det på korte strekk benyttes vanlig bryter med tinefunksjon.

Husk at det kan ta lengre tid enn normalt å tine frosne rør når det er så kaldt som det er nå (normalt ca 1 min/meter). Det kan også hende at rørene ligger så grunt at varmekablene ikke klarer å tine dem helt. I slike tilfeller (når avløpet er frosset) vil alarmen utløses. Da tar det lengre tid før rørene er tint, evt forblir de frosne til det blir mindre kaldt.

Varmekablen på vannrøret går helt inn til vannmåleren, mens avløpsledningen går til pumpen. Det er ikke varmekabel på avløpsrøret mellom hytte og pumpestasjon. De dype pumpestasjonene har heller ikke varmekabel, da disse er beregnet på å graves dypt ned.

Uansett er det viktig å huske på at anlegget er bygget for en "normal" vinter, i år har det vært ekstremt kaldt over en lengre periode. I tillegg er det nok noen steder man har valgt å legge rørene oppå bakken, med de utfordringer dette gir når det blir over 20 kuldegrader.

Du kan lese mer om Pipelifes isotermrør og varmestyringer HER.