Det drar seg mot vinter, og mange stenger hytta for året. 

Husk at strømmen ikke må slåes av pumpen, og pakk den godt inn i en vintermatte hvis den står uisolert og utsatt for frost. Er den nedgravd bør det ikke by på problemer.
En Easyreg-styring av avløpet vil styre varmekablene, har du bare av/på-bryter skal denne brukes etter anvisning fra elektriker (f eks maks 90 min tining).

Før du forlater hytta for vinteren eller for noen uker, la vannet renne fra en kran eller to inne i 10-15 minutter for å "skylle" tank og rør for sedimenter. Bruker du frostvæske i sluk og toalett bruk miljømerket sådan, f eks Blåtind Antifrost Natur.

Det anbefales alltid å stenge vannet med innvendig stoppekran (normalt ved vannmåleren) når hytta forlates.

Her finner du en mere detaljert beskrivelse  Vinterstengning

Og husk at frostskader på anlegget normalt ikke dekkes av forsikring eller garanti.

Ta gjerne kontakt med servicemann Karl Martin Karlsen hvis du lurer på noe, tlf 97 48 42 85.