(Oppdatert 110623)

Under menyen "Teknisk beskrivelse" og Rørleggerinfo" finnes eksempel på godkjenning og vilkår for dette.
Det er viktig at de som skal koble seg på får rørlegger til å ferdigmelde anlegget gjennom portalen til Råde Kommune og via denne får godkjenningsbrev og faktura på tilkoblingsgebyret, hentet vannmåler og får dette dokumentert før besøk av Karlsen fra SKT.

Det er også viktig at alle fyller ut egenerklæringen og sender denne inn til sin "lokale" kontakt i KVA. Info om dette finnes under eget punkt i menyen her på siden.

Oppstartsprosedyre finner du i dokumentet "Driftsetting" under menyen SKT tekniske dokumenter.
Følg denne fra punkt 6.
Det er viktig å påse at det ikke finnes fremmedlegemer i avløpsrørene, som bygningsmaterialer, skruer, sand, steiner osv. Dette må i tilfelle fjernes før pumpen startes.
Kjør gjennom pumpen med rent vann fra slange et par, tre ganger før tanken lukkes, og husk å legge trykkutjevneren på toppen av isolasjonen og ikke ned i pumpen slik som illustrert.

De som ønsker hjelp til igangsetting tar kontakt med Karl Martin Karlsen på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller 974 842 85.