Kl 16 slipper vi til SKT som vil bruke en kort time på gjennomgang av oppstartsprosedyrer samt svarer på spørsmål fra medlemmene.