Det er nå lagt ut tekniske dokumenter for elektriker/rørlegger her på siden. Det er meget viktig at disse leses nøye av installatøren. Evt. spørsmål kan rettes direkte til SKT Norge v/Espen Røren Johansen, mobil 95035456 eller epost espen.roren.johansen@sktnorge.no

Det er meget viktig å huske på at så lenge det ikke er koblet strøm på pumpene er disse utsatt for frost hvis det kommer vann i systemet/pumpen. Det skal altså under ingen omstendighet tilføres vann av noe slag før anlegget er i drift.