Viken opplyser at det fortsatt mangler en god del avtaler før man kan sette i gang med tilkoblinger. Styret har derfor funnet det hensiktsmessig å overlate kontakten med Viken til Vel-styrene. Henvendelser om dette skal mao fra nå rettes til styreleder i ditt Vel og ikke KUL.

Ved opprettelsen av KUL var det 100% interesse for å delta på fiberutbyggingen, det er derfor skuffende få som nå velger å delta. Det er viktig å merke seg at vi både har oppnådd en særdeles lav tilknytningsavgift (ca 1.900,- inkl modem ferdig montert) samt at det ikke kreves binding utover 1 mnd. Man kan altså betale fra mnd til mnd i sommerhalvåret, noe som er ganske unikt. Men ved å vente med å melde seg på nå fordi man ikke skal på hytta før til våren kan gjøre at rørene forblir tomme, og det er jo synd, for alle.

Lurer du på noe i denne forbindelse, kan du også kontakte vår Viken-kontakt Reidar Tømte på epost reidarThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.