Vannledningen fra E6 til Tasken, som skal forsyne oss med vann, er nå snart fremme. Om ikke alt for lang tid er vi koblet til hovedvannforsyningen i Østfold, med rent, klart drikkevann.
Avløpsledningen til Saltnes er allerede klar, så når alt kobles til i mai 2023 kan alle som har klargjort hytter og hus for det nye VA-anlegget glede seg over å være tilknyttet offentlig vann og avløp via Kurefjorden Vann og avløpsselskap.