I forbindelse med ferdigbefaringen på anlegget på Søndre Tasken ønsker entreprenøren å få tilbakemelding på evt. utbedringer medlemmene mener må gjøres på deres eiendom. Melding om dette bes sendt på epost til KUL snarest mulig, og senest innen 30. september (det gjenstår pr dato 4 stikkledninger). Dette er datoen som er satt som ferdigstillelsesdato, men anleggsmaskiner vil ikke bli kjørt bort før etter befaringen. Beskrivelse med bilde kan også være en fordel, da det selvsagt er mulig å utføre noe før ferdigdato. OBS! Dette gjelder ikke grensemerker, som allerede er innmeldt.
 
Ferdigbefaringen på ST vil bli avholdt 6. oktober, og de som har noe de ønsker å ta opp og som har meldt fra på forhånd kan gjerne delta på befaringen. Befaring er allerede utført på Nordre og på Helgerød.
 
Det vil bli avholdt egen befaring på veiene med Velets veisjef.