Ferdigbefaring er nå foretatt på Helgerød og Nordre Tasken, og overtakelsesprotokoll er signert. Tilbakemeldingene derfra er svært positive, Grimsrud har rettet opp de få punktene som ble meldt inn.

Arbeidene på Søndre Tasken er fortsatt ikke ferdige, men vi regner med at det meste er klart i løpet av august. Det gjenstår en del arbeider på Taskentangen, samt en del stikkledninger i Danseplassen. Det er også noen områder på veien som vil bli utbedret i august.

Før ferdigbefaringen vil medlemmene på Søndre Tasken bli tilskrevet for å melde inn evt mangler og ting man ønsker rettet opp på egne tomter. Det vil også bli anledning til å delta på befaringen. Merk at landmåler vil foreta besiktigelse av grensemerker og sette evt ødelagte merker på plass. Veisjef har egen befaring.