Råde Kommune vedtok høsten 2018 å legge til rette for at fritidsbebyggelsen på Tasken- og Helgerød skal kunne koble seg til det offentlige vann- og avløpsnettet, og er nå i full gang med prosjekteringen. Som en konsekvens av dette ble Kurefjorden Vann- og avløpsselskap SA stiftet av hytteeiere og medlemmer i Søndre- og Nordre Tasken Vel. Selskapet er, sammen med Kurefjorden Utbyggingslag, stiftet med formål å bygge et vann- og avløpsanlegg som skal eies og driftes av hytteeierne som egne, selvstendige selskaper. På denne måten får hytteeierne selv eierskap til og råderett over sitt vann- og avløpsnett, uten å måtte bidra med store summer i prosjekt- og konsulenthonorarer, lønninger og andre unødvendige kostnader.

De aller fleste VA-utbygginger i Østfold er organisert som VA-lag innenfor de enkelte hyttevel eller avgrensede, geografiske områder. Dette gjør utbyggingen oversiktlig og gir ikke minst den enkelte hytteeier god innsikt i kostnadsbildet. 

Vi er avhengig av at flest mulig melder seg på, noe 90 av ca 100 hytteeiere allerede har gjort. Disse har dermed sikret at prosjektet blir en realitet, og er samtidig med på å sikre en lavest mulig pris til deltakerne, både pga god deltakelse men også fordi alle får momsfritak. De som tilkommer i ettertid er ikke sikret samme lave pris.

Takk for din påmelding!