Endelig kan vi skru på vannet! Etter 5 år med hard jobbing er vi endelig i mål; tirsdag 20. juni 2023 satte Råde Kommune på vannet i ringledningen og alt var klart til bruk.

Nå blir det noen hektiske uker for rørleggere og elektrikere for å få alt på plass hos hver enkelt slik at vi kan pensjonere snurredoer, septiktanker, sisterner og utedusjer. 

Lørdag 24. juni var det offisiell åpning av Kurefjorden VAs anlegg og Råde Kommunes ringledning på Søndre Tasken, og varaordfører Erling Ek Iversen og Kurefjorden VAs Øyvind Nordli klippet "vannslangen" og erklærte anleggene for offisielt åpnet. Varaordføreren berømmet hytteiere, fastboende og grunneiere på Tasken og Helgerød for initiativet, og poengterte at vårt anlegg var det første til å ta i bruk den nye vann- og avløpsledningen.